رعایت نکات بهداشتی و درمانی

Program Picture

با هم در خانه

رعایت نکات بهداشتی و درمانی
۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۹

دغدغه ناشی از بیماری کووید ۱۹ برای بیکاری، مریضی و از دست دادن عزیزان. توجه به سالمندان، در مواجهه با شرایط قرنطینه افراد تک بعدی بیشتر آسیب می‌بینند. توجه به اوضاع مالی دیگران در این روزهای خاص. اهمیت تغذیه و ورزش در روزهای قرنطینه.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه