Program Picture

با هم در خانه

آرامش و اضطراب
۰۱ خرداد ۱۳۹۹

دغدغه دلتنگی برای فرزندان، نگرانی، عدم باورپذیری شرایط موجود، مراقب باشیم که دچار وسواس نشویم، اضطراب، اضطراب لازمه حفظ و بقای انسان است، شخص مضطرب بیشتر خطر را درک می‌کند، اضطراب بیش از حد سبب آزار می‌شود، قبول کنیم که قرار نیست بدترین اتفاق بیفتد، دغدغه مالی و شغلی، یاد بگیریم که زمان را مدیریت کنیم، قدر تک تک لحظه‌ها را بدانیم، امور مالی را برنامه‌ریزی کنیم، ایمان به یک نیروی روحانی و باور قوی کمک میکنه که از درون قوی باشیم، می‌تونیم شنونده خوبی برای سایرین باشیم، ویروس کرونا سبب رشد می‌شود اگر هدفی بالاتر از حفظ جان داشته باشیم، سعی کنیم صفات مهربانی و عشق را در خودمان پرورش دهیم، حفظ جان لزوما بالاترین ارزش نیست و زندگی اهداف والاتری دارد، زندگی همواره مستلزم درجاتی از خطرپذیری است، فکر به معنی زندگی، به آرامش ما کمک می‌کند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه