مفهوم عدالت در زمان قاجار

Program Picture

راه تازه

مفهوم عدالت در زمان قاجار
۰۹ بهمن ۱۳۹۵

مفهوم عدالت در ایران زمان قاجار، فهم گوناگون طبقه‌های اجتماعی از مفاهیمی همچون عدالت، ملت و … در این قسمت از برنامه‌ راه تازه. برنامه‌ای از هومن عبدی، استاد وحید خرسندی و پارسا فنائیان.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه