درس‌های مشروطه

Program Picture

راه تازه

درس‌های مشروطه
۰۶ خرداد ۱۳۹۶

در این آخرین قسمت از راه تازه، استاد وحید خرسندی در گفتگو با هومن عبدی، در رابطه با درس‌های مشروطه و اثرگذاری آن برای آیندگان صحبت خواهند کرد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه