میراث مشروطه

Program Picture

راه تازه

میراث مشروطه
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

میراث مشروطه چه بود؟ جناب استاد وحید خرسندی هم به این پرسش هومن عبدی پاسخ خواهند داد و هم به پرسش‌های دیگر. این قسمت از راه تازه را هم بشنوید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه