اختلاف‌های به وجود آمده بین گروه‌های متفاوت

Program Picture

راه تازه

اختلاف‌های به وجود آمده بین گروه‌های متفاوت
۰۵ فروردین ۱۳۹۶

تعارض‌ها، اختلاف‌ها و سهم‌خواهی گروه‌های متفاوت در زمان قاجار، سوءتفاهم‌های به وجود آمده بین آنها و موضوعات دیگر در این قسمت از راه تازه.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه