Program Picture

دویست سال بعد

سفری به ژاپن و بوتسوانا

۳۰ شهریور ۱۳۹۸

در ژاپن جشن‌های دویستمین سالگرد تولد حضرت بهاءالله، این پیامبر برآمده از ایران مانند فرهنگ مردم این کشور، رنگارنگ، فرهنگی و سراسر شادی بود.
از آنجایی که در دیانت بهائی همواره بر اهمیت و تاثیر هنر در ارتقای سطح جوامع انسانی تاکید شده، در شهر گابورون پایتخت جمهوری بوتسوانا، یکی از باغ‌های چای به گالری تبدیل شد تا نه تنها بزرگداشت برگزار شود، بلکه آثار هنری نیز در این زمینه به نمایش درآیند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه