Program Picture

دویست سال بعد

سفری به آرژانتین و بورکینا فاسو

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

در آرژانتین دویستمین سالگرد تولد حضرت بهاءالله با همراهی و شادی بسیاری از مردم غیر بهائی این کشور همراه بود و بخش‌های مختلفی از جامعه این کشور به آن توجه نشان دادند.
در بورکینا فاسو هزاران نفر از کودک و پیر و جوان با حضور روسای سنتی خود گرد هم آمدند تا دویستمین سالگرد تولد پیامبری از ایران را جشن بگیرند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه