Program Picture

دویست سال بعد

سفری به فرانسه و بحرین

۳۰ شهریور ۱۳۹۸

تقریبا 100 جشن در بزرگداشت دویستمین سالگرد تولد حضرت بهاءالله، پیامبر ایرانی در نقاط مختلف فرانسه، از متروپولیسی مانند پاریس تا شهرهای کوچک برگزار شد.
جامعه بهائی منامه، مراسمی را با حضور 120 نفر از مسئولین دولتی، رهبران دینی و نویسندگان برگزار کرد. در این مراسم در مورد اهمیت دویستمین سالگرد تولد حضرت بهاءالله، این پیامبر ایرانی و تاثیر آموزه اصلی او یعنی وحدت و صلح بحث و گفتگو شد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه