Program Picture

دویست سال بعد

سفری به آلمان و هندوستان

۱۳ مهر ۱۳۹۸

به دلیل وجود مشرق الاذکار فرانکفورت، معبد و محل نیایش بهائیان اروپا در آلمان، جشن‌های برگزار شده در این کشور نمادی از وحدت پیروان دیانت بهائی در تمام قاره اروپا بود.
جشن های برگزار شده در سراسر هند برای بزرگداشت دویستمین سالگرد تولد حضرت بهاءالله همانند فرهنگ مردم این کشور غنی و متنوع بود.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه