درگذشت حضرت عبدالبهاء – بخش ۱

Program Picture

خبرنگار

درگذشت حضرت عبدالبهاء – بخش ۱
۰۳ آذر ۱۴۰۰

گفتگو با: دکتر رامین عالی زاده، پژوهشگر آثار آیین بهائی

مروری بر پاره‌ای از ابعاد درگذشت حضرت عبدالبهاء و تاثیر آن بر جامعه بهائی و جهان آن زمان و بعد از آن

news letter image

ثبت نام در خبرنامه