برابری جنسیتی از نگاه عبدالبهاء – بخش ۲

Program Picture

خبرنگار

برابری جنسیتی از نگاه عبدالبهاء – بخش ۲
۲۶ آبان ۱۴۰۰

گفتگو با: دکتر مینا یزدانی، پژوهشگر و استاد تاریخ

نمونه‌هایی از اقدامات مهم و پیشرو حضرت عبدالبهاء در راستای اصل برابری زنان و مردان

news letter image

ثبت نام در خبرنامه