درگذشت حضرت عبدالبهاء – قسمت ۲

Program Picture

خبرنگار

درگذشت حضرت عبدالبهاء – قسمت ۲
۱۰ آذر ۱۴۰۰

گفتگو با: دکتر رامین عالی زاده، پژوهشگر آثار آیین بهائی

اهمیت عهد و میثاق الهی و تاثیر سرنوشت ساز لوح عهدی و الواح وصایا

news letter image

ثبت نام در خبرنامه