آفت مزمن تبعیض نژادی

Program Picture

خبرنگار

آفت مزمن تبعیض نژادی
۲۱ خرداد ۱۳۹۹

گفتگو با: دکتر طاهره عهدیه؛ پزشک، سخنور و پژوهشگر مسایل اجتماعی.
تبعیض نژادی، بزرگ‌ترین و مخرب‌ترین معضل اجتماعی جامع آمریکاست، که بعد از گذشت قرن‌ها هم چنان به طور سازمان یافته در بسیاری از اقشار جامعه ادامه دارد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه