بخشندگی و سخاوتمندی و تاثیر آن در توسعه پایدار

Program Picture

خبرنگار

بخشندگی و سخاوتمندی و تاثیر آن در توسعه پایدار
۱۸ بهمن ۱۳۹۶

گفتگو با: آقای بهنام روحی، کارشناس و مشاور امور توسعه اقتصادی.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه