تاملی در بیانیه محفل ملی آمریکا

Program Picture

خبرنگار

تاملی در بیانیه محفل ملی آمریکا
۱۱ تیر ۱۳۹۹

گفتگو با: خانم فرزانه ثابتان، آقای مهران بشیری، خانم دکتر نسرین بشیری و آقای امید میلانی.

محفل ملی بهائیان آمریکا، در بیانیه عمومی خود که هفته پیش منتشر شد، یگانگی نوع بشر را بنیادی‌ترین اصل در رویارویی با چالش نژاد‌پرستی خواند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه