شهروندان بهائی در روستای کتا

Program Picture

خبرنگار

شهروندان بهائی در روستای کتا
۱۷ آذر ۱۴۰۰

گفتگو با: دکتر فرهاد ثابتان، استاد دانشگاه و سخنگوی جامعه جهانی بهائی آمریکا
تصاحب و حراج زمین‌های شهروندان روستای کتا در استان بویراحمد و کهگیلویه، توسط مقامات حکومت جمهوری اسلامی

news letter image

ثبت نام در خبرنامه