درباره مهاجرت اجباری از افغانستان

Program Picture

یک گفتگوی ساده

درباره مهاجرت اجباری از افغانستان
۲۶ شهریور ۱۴۰۰

امروز در گفتگو با بابک صامت، شهروند کشور افغانستان، در خصوص چالش‌های زندگی پناهجویان افغانستانی در ایران گپی می‌زنیم. بابک از تجربه شخصیش درباره مهاجرت و کوچ اجباری حرف میزنه.

سایر بخش‌ها
news letter image

ثبت نام در خبرنامه