درباره حس امیدواری در کودکان و نوجوانان

Program Picture

یک گفتگوی ساده

درباره حس امیدواری در کودکان و نوجوانان
۱۹ شهریور ۱۴۰۰

امروز در گفتگو با خانم دکتر نیکول جعفری، متخصص در زمینه تعلیم و تربیت و روانشناسی رشد، درباره حس امیدواری در کودکان و نوجوانان گپی می‌زنیم. خانم دکتر جعفری بعد از تعریف امید به راهکارهایی برای تقویت این حس در نوجوانان و کودکان اشاره می‌کنند.

سایر بخش‌ها
news letter image

ثبت نام در خبرنامه