درباره اوضاع اجتماعی افغانستان

Program Picture

یک گفتگوی ساده

درباره اوضاع اجتماعی افغانستان
۰۲ مهر ۱۴۰۰

امروز در گفتگو با اردوان روزبه، خبرنگار و محقق حوزه آسیب‌های اجتماعی، درباره اوضاع اجتماعی افغانستان گپی می‌زنیم. اردوان برامون از ریشه‌های تاریخی و فرهنگی بحران افغانستان میگه.

سایر بخش‌ها
news letter image

ثبت نام در خبرنامه