Program Picture

یک گفتگوی ساده

درباره معضل نژادپرستی
۲۱ شهریور ۱۳۹۹

امروز در مصاحبه با سهند جاوید، پژوهشگر مسائل اجتماعی درباره معضل نژادپرستی و راهکار جامعه بهائی برای این مشکل از طریق جامعه‌سازی گپی می‌زنیم. سهند برامون توضیح میده که چطور اقدامات جامعه بهائی می‌تونه به دستیابی برابری نژادی کمک کنه.

سایر بخش‌ها
news letter image

ثبت نام در خبرنامه