Program Picture

پادکست هفت

قسمت ۱۹
۲۱ شهریور ۱۳۹۹

در قسمت نوزدهم از پادکست هفت آذین برامون از برگزاری فضاهای گفتگو سازنده در زمینه برابری نژادی توسط یک سازمان الهام گرفته از آموزه‌های بهائی میگه، سپس گپی می‌زنیم با سهند جاوید، پژوهشگر مسائل اجتماعی و او از معضل نژادپرستی میگه و راهکار جامعه بهائی برای این مشکل و در قسمت پایانی به همراه فرانک نگاهی اجمالی داریم به مقوله عفت و عصمت در آیین بهائی.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه