درباره راه‌کارهای برون‌رفت از بحران اقتصادی کنونی

Program Picture

یک گفتگوی ساده

درباره راه‌کارهای برون‌رفت از بحران اقتصادی کنونی
۲۲ اسفند ۱۳۹۹

امروز در مصاحبه با آقای دکتر فرهاد ثابتان، استاد اقتصاد در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا، درباره راه‌کارهای برون‌رفت از بحران اقتصادی کنونی در جهان و ایران صحبت می‌کنیم. دکتر ثابتان در مورد دیدگاه آئین بهائی در خصوص مقابله با چالش‌های اقتصادی توضیح میدن.

سایر بخش‌ها
news letter image

ثبت نام در خبرنامه