درباره اهمیت نوروز و ثبت ضیافت بهائی به‌عنوان میراث فرهنگی و معنوی

Program Picture

یک گفتگوی ساده

درباره اهمیت نوروز و ثبت ضیافت بهائی به‌عنوان میراث فرهنگی و معنوی
۲۹ اسفند ۱۳۹۹

امروز در گفتگو با آذین و فرانک درباره ثبت ضیافت نوزده روزه بهائی در فهرست میراث فرهنگی و معنوی سنگاپور و هم‌چنین اهمیت نوروز در آئین بهائی می‌پردازیم.

سایر بخش‌ها
news letter image

ثبت نام در خبرنامه