درباره تاثیر موسیقی بر روان آدمی

Program Picture

یک گفتگوی ساده

درباره تاثیر موسیقی بر روان آدمی
۱۷ مرداد ۱۳۹۹

امروز در مصاحبه با شمیم موحد، موسیقی‌دان، درباره اینکه چطور موسیقی بر ابعاد مختلف انسان تاثیری عمیق میذاره گپی می‌زنیم و نگاهی خواهیم داشت به جنبه‌های علمی و روان‌شناختی این پدیده.

سایر بخش‌ها
news letter image

ثبت نام در خبرنامه