درباره اهمیت امید و امیدواری در زندگی

Program Picture

یک گفتگوی ساده

درباره اهمیت امید و امیدواری در زندگی
۲۱ آبان ۱۴۰۰

امروز در گفتگو با اشکان عنایتی، فعال اجتماعی، درباره اهمیت امید و امیدواری در زندگی گپی می‌زنیم. اشکان برامون از اهمیت تغییر نگاه در زندگی میگه.

سایر بخش‌ها
news letter image

ثبت نام در خبرنامه