درباره ارتباط خشم و جنسیت فرد

Program Picture

یک گفتگوی ساده

درباره ارتباط خشم و جنسیت فرد
۰۵ شهریور ۱۴۰۰

امروز در گفتگو با خانم سها دردشتی، مشاور خانواده، ازدواج و کودک، درباره ارتباط خشم و جنسیت فرد گپی می‌زنیم. سها برامون از تاثیر فرهنگ در این مقوله صحبت می‌کنه.

سایر بخش‌ها
news letter image

ثبت نام در خبرنامه