درباره فرایند کنترل خشم و عصبانیت

Program Picture

یک گفتگوی ساده

درباره فرایند کنترل خشم و عصبانیت
۲۹ مرداد ۱۴۰۰

امروز در گفتگو با خانم سها دردشتی، مشاور خانواده، ازدواج و کودک، درباره فرایند کنترل خشم و عصبانیت گپی می‌زنیم. سها برامون از ریشه‌های خشم میگه.

سایر بخش‌ها
news letter image

ثبت نام در خبرنامه