“دکتر سروش و بهائیت”؛ مقاله دکتر محمد سهیمی – بخش ۱

Program Picture

خبرنگار

“دکتر سروش و بهائیت”؛ مقاله دکتر محمد سهیمی – بخش ۱
۳۰ تیر ۱۳۹۵

گفتگو با دکتر بهروز ثابت، محقق علوم اجتماعی و استاد فلسفه – بخش اول.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه