“دکتر سروش و بهائیت”؛ مقاله دکتر محمد سهیمی – بخش ۲

Program Picture

خبرنگار

“دکتر سروش و بهائیت”؛ مقاله دکتر محمد سهیمی – بخش ۲
۰۶ مرداد ۱۳۹۵

گفتگو با دکتر بهروز ثابت، محقق علوم اجتماعی و استاد فلسفه – بخش دوم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه