تاثیر رسانه‌های گروهی در افکار عمومی – بخش ۲

Program Picture

خبرنگار

تاثیر رسانه‌های گروهی در افکار عمومی – بخش ۲
۲۳ تیر ۱۳۹۵

گفتگو با دکتر رویا اخوان، استاد و محقق علوم ارتباطات جمعی – بخش دوم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه