تاثیر رسانه‌های گروهی در افکار عمومی – بخش ۱

Program Picture

خبرنگار

تاثیر رسانه‌های گروهی در افکار عمومی – بخش ۱
۱۶ تیر ۱۳۹۵

گفتگو با دکتر رویا اخوان، استاد و محقق علوم ارتباطات – بخش اول.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه