حمایت پارلمان استرالیا از جامعه بهائی

Program Picture

جمع جمعه‌ها

حمایت پارلمان استرالیا از جامعه بهائی
۲۶ مهر ۱۳۹۸

این جمعه با هم به قسمت‌هایی از یک جلسه پارلمان استرالیا گوش می‌دیم. دو نفر از نماینده‌ها از فعالیت‌های مثبت جامعه‌سازی بهائیان استرالیا، و از اقداماتی که برای حمایت از حقوق بهائیان ایران صورت گرفته است صحبت می‌کنند. با ما همراه باشید تا به قسمت‌هایی از این سخنرانی‌ها گوش کنیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه