جمعه‌ای با آذین ارباب، وکیل مهاجرت

Program Picture

جمع جمعه‌ها

جمعه‌ای با آذین ارباب، وکیل مهاجرت
۳۱ خرداد ۱۳۹۸

این جمعه با آذین ارباب، وکیل مهاجرت، درباره مسائل مربوط به پناهندگان و مهاجرین صحبت می‌کنیم. با ما همراه شید تا در مورد راه‌هایی که جوامع می‌تونن به پیشرفت مهاجرین کمک کنن، گفتگویی داشته باشیم. وظایف افراد جامعه و نهادها در قبال مهاجرین چیا هستن؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه