تاثیر آلودگی بر تغییر ساختار شیمیایی اقیانوس‌ها

Program Picture

جمع جمعه‌ها

تاثیر آلودگی بر تغییر ساختار شیمیایی اقیانوس‌ها
۱۷ خرداد ۱۳۹۸

در جمع جمعه‌های این هفته همراه با آوا به بخش‌هایی از یک TED Talk گوش کردیم که در اون خانم تریونا مک گریث کارشناس محیط زیست از تاثیر آلودگی بر تغییر ساختار شیمیایی اقیانوس‌ها صحبت می‌کند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه