جمعه‌ای با لاله مهراد، مشاور و بنیان گذار موسسه جوی

Program Picture

جمع جمعه‌ها

جمعه‌ای با لاله مهراد، مشاور و بنیان گذار موسسه جوی
۲۲ آذر ۱۳۹۸

این‌ جمعه با خانم لاله مهراد، مشاور و بنیان‌گذار موسسه جوی (Joy) صحبت می‌کنیم. در هفته‌های گذشته با خانم مهراد گفتگویی داشتیم درباره انواع خشونت خانگی. این هفته مهمون برنامه ما شدن تا با هم در مورد تفاوت بین خود دوستی و خودشیفتگی صحبت کنیم، و بفهمیم که هر کدوم چه تاثیراتی می‌تونن در زندگی‌ ما داشته باشن. در این گفتگوی جذاب با ما همراه باشید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه