جمعه‌ای با شمیم موحد

Program Picture

جمع جمعه‌ها

جمعه‌ای با شمیم موحد
۱۱ مرداد ۱۳۹۸

جمعه پیش با ژینوس یگان، مدرس موسیقی در بزرگ‌ترین مدرسه جهان در هندوستان صحبت کردیم. این‌ هفته با همسر خانم یگان، شمیم موحد صحبت می‌کنیم و او بیشتر در مورد موفقیت‌های برنامه موسیقی این مدرسه صحبت می‌گوید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه