جمعه‌ای با دکتر فرهاد ثابتان، سخنگوی جامعه جهانی بهائی

Program Picture

جمع جمعه‌ها

جمعه‌ای با دکتر فرهاد ثابتان، سخنگوی جامعه جهانی بهائی
۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۹

این جمعه گفتگویی داریم با دکتر فرهاد ثابتان، سخنگوی جامعه جهانی بهائی. دکتر ثابتان برامون از اهمیت عید رضوان، مهم‌ترین عید برای بهائیان دنیا میگن، و بعد صحبت می‌کنیم در مورد درس‌هایی که چالش و معضل جهانگیر بیماری کرونا برای ما انسان‌ها داشته. در آخر گپ می‌زنیم درباره نقش پیروان ادیان و روحانیات در راستای بهبود وضعیت دنیایی که این چنین درگیر چالش شده. با ما در این گفتگو همراه باشید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه