تقدّم تربیت روحانی – نقش تربیت روحانی در نوجوانی

Program Picture

پیک یزدان

تقدّم تربیت روحانی – نقش تربیت روحانی در نوجوانی
۲۳ اسفند ۱۳۹۸

پژوهشگران جهان در باب تغییرات زیستی، عاطفی، ادراکی یا شناختی، ارتباطی، و تربیتی نوجوانان تحقیقات مفصله کرده‌اند که اطلاع از آن تحقیقات در حدّ توان برای پدران و مادران و مربّیان نوجوانان بسیار ضروری است و آنان را در تربیت روحانی فرزندان و دست‌پروردگان خویش مدد فراوان می‌نماید. پژوهشگران دهه‌های اخیر که این تحولات و تغییرات را مورد بررسی قرار داده‌اند از مشکلات دوران نوجوانی را فرار از خانه، خشونت، مصرف مسکرات و مخدّرات، و خودکشی دانسته‌اند. به هر حال آگاهی از علل بروز این مشکلات برای همه مربیان و مادران و پدران گرامی ضروری است تا جگرگوشگان خویش را مدد نمایند و اجازه ندهند که نوجوانان عزیزشان هرگز گرفتار این مشکلات شوند.

برای دانلود متن کامل این قسمت کلیک کنید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه