تقدّم تربیت روحانی – انسان باید به وفا قیام نماید

Program Picture

پیک یزدان

تقدّم تربیت روحانی – انسان باید به وفا قیام نماید
۲۲ اسفند ۱۳۹۸

پدر و مادری که سراج قلبشان نور چراغ قلبشان خاموش است و دلشان مرده است هرگز قادر بر تربیت روحانی کودک خویش نیستند. غیبت، اعتماد کودک را از پدر و مادر سلب می‌نماید. صرف مسکرات و مخدرات و آلودگی به قمار وسیلۀ پدران و مادران از دیگر عوامل شوم آفرینش کجروی و بزهکاری در کودکان معصوم است. ریا، تظاهر، بخل و خست، سختگیری‌های بی جا و بی دلیل همه از عوامل خلق کجروی در کودکانند. فریبکاری به ویژه خیانت پدر به مادر و یا مادر به پدر خانمان برانداز است. در کتاب «تربیت روحانی، جرم و اعتیاد» توضیح دادیم که بسیاری از کودکان بزهکار و معتاد از محیط‌های خانوادگی نابسامانی می‌آیند که زن و شوهر به یکدیگر خیانت کرده‌اند.

برای دانلود متن کامل این قسمت کلیک کنید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه