بیان احوال طاهره قرّه‌العین – بخش ۵

Program Picture

پیک یزدان

بیان احوال طاهره قرّه‌العین – بخش ۵
۰۷ بهمن ۱۳۹۸

نقش حضرت طاهره در بیداری افکار بانوان نه تنها در ایران بل کشورهای خاورمیانه به نصّ تاریخ مسلّم است بسیاری از پژوهشگران نقش طاهره را در تنویر افکار بانوان جهان نیز مسلّم شمرده‌اند. در اوقاتی که طاهره قیام فرمود جهان انسانی تاریک بود زیرا زن که مادر است و نخست آموزگار کودک است یا در مغرب زمین کالایی در دست مردان بود و یا در مشرق‌زمین، گوشه‌نشین و خانه‌گزین. هویّت بانوان برای غالب آنان روشن نبود و آنان را گمان این بود که خداوند فرمود مرد مالک و صاحب زن است. مرد قیّم زن است و تا موجودی صغیر و علیل نباشد قیّم نخواهد طاهره که خود رودخانه‌ای عظیم از معرفت الهی بود پس از ایمان به حضرت باب و زیارت آثار آن حضرت به راستی به دریای زخّار حقیقت پیوست.

برای دانلود متن کامل این قسمت کلیک کنید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه