بیان احوال طاهره قرّه‌العین – بخش ۳

Program Picture

پیک یزدان

بیان احوال طاهره قرّه‌العین – بخش ۳
۰۶ بهمن ۱۳۹۸

طاهره عاشق تحقیق در مسائل فلسفی، علمی و دینی بود. وی به هنر شاعری نیز بسیار دلبسته بود. شاعره‌ای شیرین بیان بود. طبعی حساس و روان داشت. روحی لطیف و آکنده از شور و آزادگی داشت ولیکن نه اجازه داشت فرزندان خویش را چون خود به پژوهش و تحقیق تشویق نماید و نه به آنان درس آزادگی دهد. هر روز ملا محمد بر زورگویی و ستم خویش می‌افزود. در آن احیان که ستم به اوج خود می‌رسید و طاهره نیز مشتاق دیدار مرشد و معلم روحانی خویش شادروان سید کاظم رشتی بود، مرضیه خواهر طاهره و شوهرش ملا محمد علی قزوینی که آن دو نیز از هواخواهان شیخ احسائی بودند برای دیدار سید کاظم رشتی خیال عظمت به کربلا داشتند.

برای دانلود متن کامل این قسمت کلیک کنید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه