بیان احوال طاهره قرّه‌العین – بخش ۱

Program Picture

پیک یزدان

بیان احوال طاهره قرّه‌العین – بخش ۱
۰۴ بهمن ۱۳۹۸

یک صد و پنجاه و پنج سال پیش طاهره در بدشت، در محفل کنکاش، در احتفال معروف بدشت، در مرز اقلیم مازندران و در حضور هشتاد و سه تن از مردان از بابیان به مقام والا زنان اشاره نمود و تصریح فرمود که آیین جدید به زن هویتی می‌بخشد که در شان او است. زیارت آثار حضرت باب به ویژه کتاب بیان فارسی و مصاحبت درازمدت این نادرۀ زمانه با حضرت بهاءالله در طهران و مازندران به او آموخت که نه تنها سبقت و تفوق مردان بر زنان امری موهوم است بل ظهور ذکاوت، مهارت فطری و روحانیت در زنان بیشتر است. ظهور طاهره ظهور عصر تساوی حقوق زنان و مردان است. طاهره زنان را از بندها رهانید و به آنان درس آزادگی و آرمان عفت و فرزانگی آموخت.

برای دانلود متن کامل این قسمت کلیک کنید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه