بیان احوال تنی چند از شاعران بهائی

Program Picture

پیک یزدان

بیان احوال تنی چند از شاعران بهائی
۲۹ دی ۱۳۹۸

از میان ده‌ها شاعر ماهر برجسته که در ایام محبوسیت و اسارت حضرت بهاءالله در عکا به آن حضرت در ایران مؤمن گشته‌اند میرزا محمد تقی شوریدۀ شیرازی ملقب به فصیح‌الملک، شاهزاده شیخ‌الرئیس ابوالحسن میرزا، میرزا محمد نعیم سدهی اصفهانی، میرزا علی اشرف عندلیب لاهیجانی، آقا میرزا محمدحسین هدی، سید محمد باقر بصار رشتی، سید مهدی گلپایگانی، میرزا عباس قابل آباده‌ای، سد محمود نیر سدهی و برادرش سید اسمعیل سینا سدهی را توان یاد نمود. اما حضرت ورقا یعنی میرزا علی محمد یزدی از شاعران برجسته و فاضلان بهائی از آغاز ظهور حضرت بهاءالله در جرگۀ مؤمنین بود و با فرزند برومندش روح الله در ایام اقامت حضرت بهاءالله در عکا بسیار درخشیدند.

برای دانلود متن کامل این قسمت کلیک کنید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه