Program Picture

به سوی دنیای بهتر - فصل ۲

خانواده موفق
۲۶ تیر ۱۳۹۸

خانواده موفق از نظر شما به چه خانواده‌ای میگن؟ در این خانواده روابط اعضا با همدیگه از چه کیفیتی برخورداره؟ تاثیر امکانات و تکنولوژی در پرورش کودکان چیه؟ روش‌های پرورشی گذشتگان بهتر بوده یا متودهای جدید؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه