Program Picture

به سوی دنیای بهتر - فصل ۲

بخشش و گذشت
۰۶ آذر ۱۳۹۸

بخشش و عطا در زندگیمون چه جایگاهی داره؟ برای رسیدن به جایگاه بخشندگی باید چه صفات دیگه‌ای رو کسب کنیم و آیا فقط با مطالعه مطالبی در مورد بخشندگی میشه به این صفت رسید؟ خانواده و مدرسه در بارور کردن این صفت چه نقشی می‌تونن داشته باشن؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه