Program Picture

به سوی دنیای بهتر - فصل ۲

در مورد معانی تعصب
۲۲ آبان ۱۳۹۸

تعصب چه معانی میتونه داشته باشه و آیا اصولا داشتن تعصب در مورد یک موضوع خصوصیت خوبیه؟ تعصب با علم و آگاهی چه نسبتی داره و برای کم کردن و یا از بین بردن تعصب چه کارهایی میشه کرد؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه