تربیت کدام در اولویّت است و چرا؟

Program Picture

به سوی دنیای بهتر - فصل ۲

تربیت کدام در اولویّت است و چرا؟
۰۵ تیر ۱۳۹۸

پدرسالاری از نظر شما یعنی چه؟ آیا تربیت دخترها در اولویت هست یا پسرها و چرا؟ اولین مربی طفل در زندگی چه کسیه و اگه خود معلم از تربیت نصیب و بهره‌ای نبرده باشه، چه اتفاقاتی ممکنه بیفته؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه