(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت ۹

(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت ۹
فروردین ۲۱, ۱۴۰۰

لوئی رنو؛ یکی از دو برنده نوبل صلح در سال ۱۹۰۷.

ثبت نام در خبرنامه