(برندگان جایزه صلح نوبل) – بخش ۵

Program Picture

معماران صلح

(برندگان جایزه صلح نوبل) – بخش ۵
۱۶ اسفند ۱۳۹۹

در برنامه صلح شماره پنج، به زندگی برنده جایزه نوبل صلح در سال ۱۹۰۳ پرداخته می‌شود؛ ویلیام رندال کرمر.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه